125.00

Flunitrazepam Rohypnol 1mg – 30 Tabs

Beschrijving

Flunitrazepam

WERKZAME STOF
Flunitrazepam

GENEESMIDDELGROEP
Benzodiazepinen

SAMENSTELLING
Tabletten, omhulde: 1 mg of 2 mg flunitrazepam per tablet

WANNEER GEBRUIKEN? TOEPASSINGEN (= INDICATIES) O.A.
Slaapstoornissen , ernstige, die het normale functioneren verstoren en/of waaronder ernstig wordt geleden.

ALGEMEEN
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

WANNEER NIET GEBRUIKEN?

 • Ademhalingsproblemen (= respiratoire insufficiëntie), ernstige
 • Leverfunctie-vermindering (= leverinsufficiëntie), ernstige
 • Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of andere benzodiazepinen
 • Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)
 • Stokkende ademhaling tijdens de slaap (= slaap-apnoe-syndroom)

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kan een effect op de pasgeborene niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschapsperiode (tenzij de arts anders voorschrijft).

BORSTVOEDING
De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

ALGEMEEN
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

VERKEER, WERK EN SPORT
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen (o.a.) duizeligheid , dubbelzien en slaperigheid veroorzaken.

 • Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.
 • Ouderen zijn gevoeliger voor de invloed van dit medicijn op het reactie- en concentratievermogen.
 • Gelijktijdig gebruik van dit medicijn met alcohol wordt sterk ontraden.

HOE WERKT HET?
De werkzame stof in dit medicijn werkt op de hersenen (= centrale zenuwstelsel) en heeft een slaapbevorderende (= hypnotische) werking. Daarnaast heeft het ook een angst-verminderende (= anxiolytische), kalmerende (= sedatieve) en spier-ontspannende werking (= spier-relaxerende) werking.

BIJWERKINGEN

 • Afhankelijkheid, fysiek (= gewenning)
 • Afhankelijkheid , psychisch (= verslaving)
 • Depressie, reeds bestaande, waarvan de verschijnselen door gebruik van dit middel op de voorgrond treden
 • Dubbelzien
 • Duizeligheid
 • Eetlust, toename
 • Geheugenverlies, bepaalde vorm van (= retrograde amnesie), enkele uren na gebruik
 • Gewichtstoename
 • Huidreacties
 • Maagdarmstoornissen
 • Misbruik
 • Onthoudings- en rebound-verschijnselen na stoppen met het gebruik
 • Opwinding, vooral bij kinderen en ouderen
 • Slaperigheid overdag, vooral aan het begin
 • Spierzwakte (= myasthenia)
 • Vermoeidheid
 • Verslaving
 • Verwarring
 • Zin in seks (= libido), verminderd

WISSELWERKINGEN

 • Alcohol en andere centraal-dempende stoffen of geneesmiddelen
 • Geneesmiddelen die de enzymatische activiteit van de lever remmen (o.a. cimetidine = Tagamet, ‘de pil’).
 • Opioïden (= pijnstillers met opium of een opium-achtige werkzame stof)

HOE TE GEBRUIKEN?
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

 • Tablet vlak vóór het slapen gaan heel innemen met wat water.
 • Niet langer dan 4 weken gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

OVERDOSERING
Ademhalingsproblemen (ademhalingsdepressie), bewustzijnsdaling, bewusteloosheid (= coma)

HOE TE BEWAREN?
In de verpakking bij kamertemperatuur.

error: Het is drukker dan normaal door de coronamaatregelen en extra bestellingen. Sommige pakketten zijn langer onderweg. We werken er hard aan alles zo snel mogelijk te bezorgen.