54.99

Ritalin Methylfenidaat Hydrocloride 10mg – 30 Tabs

Ritalin  Methylfenidaat is een medicijn dat gebruikt wordt bij patienten met ADHD. Methylfenidaat is slechts een hulpmiddel, waardoor de gedragstherapie meer effect heeft.

Beschrijving

Ritalin®

WERKZAME STOF
Methylfenidaat

GENEESMIDDELGROEP
ADHD-middelen

SAMENSTELLING
Tablet: 10 mg methylfenidaat-hydrochloride

WANNEER GEBRUIKEN? TOEPASSINGEN (= INDICATIES) O.A.

 • Hyperkinetisch syndroom bij kinderen
 • Narcolepsie

ALGEMEEN
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

ALGEMEEN
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

WANNEER NIET GEBRUIKEN?

 • Agressie
 • Alcohol, neiging tot misbruik
 • Angst, ziekelijke
 • Depressie
 • Drugs, neiging tot misbruik
 • Gilles de la Tourette, syndroom van
 • Hart- en vaataandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen), bepaalde
 • Kinderen, jonger dan 6 jaar
 • Onrust (= agitatie)
 • Opwinding, ziekelijke
 • Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere middelen van dit type (= sympathicomimetica)
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Schildklierhormoon-productie, verhoogd (= hyperthyreoïdie)
 • Spanning, ziekelijke
 • Syndroom
 • Tics
 • Tics bij broers en zusjes
 • Tics in de familie
 • Zelfdodingsneigingen (suïcidale neigingen)

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
De werkzame stof is schadelijk voor de nog ongeboren vrucht.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

BORSTVOEDING
De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

ALGEMEEN
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

VERKEER, WERK EN SPORT
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking een negatieve invloed op uw reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

HOE WERKT HET?
Dit medicijn stimuleert het centrale zenuwstelsel. De werking lijkt op die van amfetaminen.

BIJWERKINGEN

 • Angst
 • Bloeddrukverhoging (= hypertensie)
 • Droge mond
 • Eetlust, verminderd (= anorexie)
 • Gewrichtspijn
 • Groeiremming, bij kinderen (na langdurig gebruik)
 • Hartfrequentie, toename (= tachycardie)
 • Hoofdpijn
 • Huidreacties
 • Kaalheid
 • Koorts
 • Ontstemmingstoestanden
 • Maagdarmklachten
 • Psychotische toestanden (bij chronisch gebruik)
 • Pupilverwijding (= mydriasis)
 • Rusteloosheid
 • Slapeloosheid
 • Spreekdrang
 • Zelfkritiek, verminderde

WISSELWERKINGEN

 • Acetazolamide (Diamox®, Glaupax®)
 • Alcohol
 • Amfetamine
 • Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva en MAO-remmers)
 • Anti-epileptica (middelen tegen epilepsie), bepaalde
 • Antipsychotica
 • Bloedstollingremmende middelen , bepaalde (cumarinen)
 • Fenulbutazon (= Butazolidine®))
 • Guanethidine
 • Methyldopa (= Aldomet®)
 • Natriumwaterstofcarbonaat
 • Plasmiddelen, bepaalde (= thiazide-diuretica)
 • Vegetarische voeding

HOE TE GEBRUIKEN?
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Om inslaapstoornissen te voorkómen moet de laatste dosis van dit medicijn voor 4 uur ’s middags worden ingenomen.

OVERDOSERING
Overmatige prikkeling van het centrale en sympathische zenuwstelsel, verhoogde lichaamstemperatuur (= hyperpyrexie), circulatoire instorting (= collaps), spierschokken (= convulsies) en bewusteloosheid (coma)

HOE TE BEWAREN?
In de verpakking bij kamertemperatuur.

 • Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
 • Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
  na EXP.
 • Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.
error: Het is drukker dan normaal door de coronamaatregelen en extra bestellingen. Sommige pakketten zijn langer onderweg. We werken er hard aan alles zo snel mogelijk te bezorgen.